jojaeger.dk

jojaeger.dk
Stacks Image 12711
Stacks Image 12713
Stacks Image 12715
Stacks Image 12717
Stacks Image 12719
Stacks Image 12721
Stacks Image 12723

Tilblivelsen af en hjemmeside - fremgangsmåde og tid
Når kunde henvender sig klarlægges layout og indhold (kan ændres senere) Domænenavn og serverplads købes; har man et domænenavn og serverplads andet sted, kan det blive eller flyttes til nyt.
Samtidig begynder arbejdet med hjemmeside, med layout og sider som aftalt og når det er klar, lægges et udkast på testserver som jeg stiller til rådighed. Kunde ser udkastet og forseslår ændringer.
Ændringer laves og nyt udkast lægges på testserver og kunde kan komme med rettelser som lavers og sådan fortsættes til alt er OK.
Inden hjemmesiden bliver lanceres, gennemgåes procedure for rettelser på hjemmesiden og når alt er klar lanceres siden.
Der er vist et tidsskema til højre, med cirka angivelse af tidforbruget

- Klarlægning af udseende og indhold - 2 dage
- Klarlægge og udarbejde layout - 3-4 dage
- Købe domænenavn og hosting - 1-2 dage
- Udkast på testserver til gennemsyn - 2-3 dage
- Justeringer til layout og indhold - 7 dage
- Revideret udkast til gennemsyn - 2-3 dage
- Eventuelle nye rettelser - 2-3 dage
- Gennemgang, fejlrettelser og andet - 6-7 dage

Ca. 1 måned tager det at lave DIN hjemmeside, med forbehold for eventuelle uforudsete opgaver. Se priser - kontakt mig